2013-01-09

PUBLIZITATEA AZTERTZEN

IKASGAIA:EUSKARA
MAILA:DBH
HIZKUNTZA:EUSKARA
MATERIAL MOTA:WEBQUEST
EGILEA:
HELBIDEA: PUBLIZITATEA AZTERTZEN

Orri hauetan, publizitatea modu kritikoan aztertzeko ezagutza eta gaitasunak lortzeko lagungarri izango zaizkizun zenbait zeregin eta tailer proposatzen dira.
Horretarako honako hau egin dezakezu:
IRAKASLEONTZAKO GIDA DIDAKTIKOA

iruzkinik ez: